Start

Ik ben Ellen van Lieshout-van Dal.

Opgeleid als klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Ook ben ik een bevlogen systeemtherapeut en geef hierin supervisie en leertherapie aan collega’s.

Ik woon en werk in Eindhoven.

Ik ben Ellen van Lieshout.


Geboren in 1977 in Eindhoven als jongste van een gezin met twee dochters. Ik ben opgegroeid in Brabant, bourgondisch, maar wel met de mentaliteit "niet aanstellen, gewoon doorgaan" en "we hangen de vuile was niet buiten". Een studiekeuze voor psychologie lag dus eigenlijk niet zo voor de hand.


Eigenlijk wilde ik ook geneeskunde studeren, maar een avondschool scheikunde bleek niet tot succes te leiden, dus werd het gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ik heb niet uit overtuiging dat ik "mensen beter kon maken" gekozen voor de afstudeerrichting geestelijke gezondheidkunde. Wel had ik het idee dat ik zonder oordeel naast mensen kon gaan staan en ze de goede weg weer op kon helpen. Ieder heeft een ander verhaal en gaat anders met dingen om. Zelfs al kom je uit hetzelfde nest, zo merk ik zelf ook.


Ik ben afgestudeerd in de zorg voor mensen met een beperking met ernstige psychiatrische problematiek. Daarna heb ik een aantal jaar als sociotherapeut en diagnosticus gewerkt in een tbs-kliniek. Dit bleek een harde leerschool voor een jonge vrouw met een optimistische kijk op de mensheid.


Daarna werd ik toegelaten tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Na deze tweejarige opleiding ben ik gaan werken bij GGZ Breburg. Bij mijn aanname heb ik aangegeven systeemtherapeut te willen worden. Vanuit mijn eerdere werkervaring viel het me namelijk op hoe moeilijk het is voor naasten om elkaar te blijven vinden op momenten dat een of meerdere gezinsleden niet meer binnen hun "window of tolerance" kunnen blijven. Hoeveel relaties en gezinnen er dan letterlijk kapot gaan. Als er een gezinslid is dat een probleem heeft, heb je dat allemaal. En in de relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) heb ik mijn hart verloren. Tijdens mijn werk bij Breburg met adolescenten en jongvolwassenen als regiebehandelaar en later manager behandeling, heb ik veel gezinnen, stellen en jonge ouders mogen helpen.


In de ruim 10 jaar dat ik hier werkte, veranderde er privé ook veel. Ik had een vriend gekregen, Hubert (1966), en tijdens onze eerste lange reis samen in Amerika, kwamen we getrouwd (Las Vegas) en zwanger terug. Ook in mijn eigen systeem veranderde er dus ineens erg veel en ik vond het lastig me te verhouden tot die nieuwe rollen. Onze zoon Ted (2007) werd geboren en in 2010 volgde onze dochter Bobbie. Het moederschap vond (en vind) ik niet eenvoudig vorm te geven.


Onze zoon was voor zichzelf en voor ons moeilijk te begrijpen en hierdoor is de andere kant van het "bureau" mij ook bekend. Dit heeft me als hulpverlener zeker mede gevormd. Ik ben bescheidener geworden en hecht veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid in het contact met mensen. Mijn stijl kenmerkt zich door nuchterheid, humor, daadkracht, begrip en betrokkenheid. En altijd oog houden voor het perspectief en de mogelijkheden.


Na 10 jaar deed de kans zich voor om de opleiding tot klinisch psycholoog te doen en het was fijn dichter bij huis te kunnen gaan werken. Bij de GGzE in Eindhoven heb ik de kans gekregen op veel te leren op 4 verschillende werkplekken in 4 jaar. Ik heb op vele plekken gewerkt en heb allerlei soorten mensen mogen ontmoeten en een stukje met hen mee mogen lopen in hun leven. Ik heb gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek, ouderen, kinderen en jongeren en binnen FACT voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek (EPA). 


Binnen ouderen ben ik gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van licht op symptomen van dementie. De positieve resultaten van dit onderzoek, vroegen om een vervolg. Dit heeft geleid tot een promotie-traject dat ik in oktober 2023 heb afgerond aan de Universiteit Tilburg. Meer informatie daarover is hier te vinden.


Op dit moment werk ik als regiebehandelaar binnen de Catamaran, kliniek voor Orthopsychiatrie, waar we jongeren behandelen met zowel psychiatrische problematiek als gedrags-, opvoed- en/of systeemproblemen. Daarnaast geef ik intern bij de GGzE en extern in mijn eigen praktijk supervisie en leertherapie aan collega's en geef ik les aan Rino Zuid, vanaf 2023 als hoofddocent systeemtherapie van de GZ-opleiding.


Ik ben erkend als supervisor en leertherapeut door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Meer informatie daarover vind je hier.


Ook ben ik schematherapeut en EMDR Europe Practitioner, voor zowel volwassenen als kinderen. En, helaas mede vanuit eigen ervaring, heb ik veel affiniteit met zowel suïcidaliteit als met euthanasie. 


Ik woon nog steeds met Hubert, Ted en Bobbie in Eindhoven. We reizen graag, houden van eten en drinken en we brengen, na het verliezen van enkele ons zeer dierbare mensen nog intenser, van tijd doorbrengen met de mensen om ons heen.


Ellen van Lieshout


Lidmaatschapnummer EMDR vereniging (VEN): 34665 Lidmaatschapnummer NVRG: nvrg-12923

BIG-registratie nummer klinisch psycholoog: 09063265525

BIG-registratienummer psychotherapeut: 29063265516
*AGB Code: 94015944 

SUPERVISIE EN LEERTHERAPIE

 

 

Ik geef supervisie en leertherapie aan collega’s die de route volgen om geregistreerd te worden als systeemtherapeut bij de NVRG. Ik bied ook supervisie en leertherapie in het kader van diverse opleidingstrajecten. Daarbij kun je denken aan de opleidingen tot psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

 

Procedure

Als je interesse hebt, neem dan contact met me op. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je wilt leren (bij supervisie: wat je leerdoelen zijn en bij leertherapie: wat je vraag is) en of dat aansluit bij wat ik te bieden heb. Daarnaast is het belangrijk dat je bij mij een goed gevoel hebt. Je kunt na het kennismakingsgesprek je besluit laten weten per telefoon of email.


Als supervisor en leertherapeut dien ik me te houden aan de privacywetgeving (AVG). Voor privacy-gevoelige informatie gebruik ik Zivver.

 

Inhoud en doelstellingen supervisie

Onder supervisie wordt verstaan: vakgerichte begeleiding met als doel de ontwikkeling van het professionele functioneren van de supervisant, door

 

(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en

 

(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Om de rol van supervisor goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de supervisant.

Voor de inhoud waar de supervisie aan moet voldoen verwijs ik je naar de eisen van jouw opleiding(sinstituut). Bij supervisie maak ik gebruik van een contract voor supervisie (zie link). Ik vind het prettig dat je van elke supervisie een kort verslagje maakt en dat mij toestuurt. Het gaat dan om wat je meeneemt uit onze supervisiesessie en wat je je voorneemt in de komende contacten met je cliënten te oefenen. Daarnaast is het fijn als je een supervisiesessie voorbereidt zodat je weet wat je wilt bespreken en je het meest uit de sessie kunt halen. Omdat systeemtherapie veel vraagt van jezelf en je attitude, vind ik het belangrijk dat gemiddeld 25% van de sessies beeldmateriaal wordt ingebracht. Zo kan ik echt goed met je meekijken en denken en kunnen we samen oefenen en leren. Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we een tussentijdse evaluatie om te bekijken hoe het gaat met jouw proces, of je tevreden bent over de supervisie en of we voor de komende periode doelen en aandachtspunten moeten bijstellen.

 

Inhoud en doelstellingen leertherapie

Onder leertherapie wordt verstaan: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

Binnen de leertherapie leer je je eigen reacties op (problemen van) cliëntsystemen te erkennen en herkennen. Daarnaast leer je over de invloed van je eigen systeem op je gedachten en gedrag en hoe je dit kan beïnvloeden en daardoor je beroep (nog) beter kunt uitoefenen.

Bij leertherapie zijn er geen specifieke eisen maar wat ik belangrijk vind is dat je een vraag hebt waar je aan wilt werken. Een actieve en open houding is voldoende. Bij leertherapie wordt ook altijd de vraag gesteld om je eigen systeem een keer mee te nemen, zodat je kunt ervaren hoe dat is. Bij leertherapie vindt ook een kennismakingsgesprek plaats. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je jouw leertherapie bij mij wilt volgen. Halverwege doen we een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie met ondertekening van het door jou benodigde formulier.

 

Frequentie en duur

Mijn voorkeur heeft het om sessies 60 min te laten duren. Door het verlengen van de reguliere duur kunnen we samen beter de verdieping opzoeken en wordt je traject intensiever en wat gecomprimeerder (in plaats van vier sessies volg je er namelijk drie). Groepssessies van maximaal vier personen zijn ook mogelijk, mits je zelf een groepje kunt samenstellen. Hiervoor maken we andere afspraken over jullie proces en wat betreft frequentie, duur en tarief.


De frequentie is in principe om de week om voldoende continuïteit te bieden in jouw leerproces. Je opleiding stelt wellicht eisen aan het aantal supervisoren en de lengte van de reeks supervisie of leertherapie. Kijk hiervoor op de site van de NVRG of raadpleeg je praktijkopleider of opleidingsinstituut indien je de opleiding volgt tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

 

Kosten en voorwaarden

Het uurtarief voor supervisie en leertherapie wordt gebaseerd op het op dat moment geldende tarief van de Nederlandse zorg Autoriteit (NzA). Mail me even voor het tarief op dit moment of kijk even op de website van de NzA. Ik stuur jou of je instelling, afhankelijk van wat wij overeenkomen, na elke sessie een factuur. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Voor een niet tijdig afgezegde afspraak reken ik 50 euro. Als een sessie onverhoopt niet door kan gaan plannen we in onderling overleg een nieuwe datum.

 

Vragen en/of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de supervisie of leertherapie, hoop ik dat je deze met mij bespreekt. Als we er onverhoopt samen niet uit zouden komen kun je een officiële klacht indienen. Dit kan bij de NVRG. Volg je dit traject niet, dan kun je contact opnemen met de praktijkopleider van je opleiding.

PROMOTIEONDERZOEK

Dynamisch Licht en Dementie


In Nederland leven bijna 300.000 mensen met dementie, 70% van hen woont thuis. Het bekendste symptoom is geheugenproblemen. Daarnaast krijgt echter 80-90% ook last van slaap-, psychische en gedragsproblemen. Medicatie heeft weinig effect en negatieve bijwerkingen. Het is van groot belang te onderzoeken hoe we mensen met dementie op andere manieren kunnen ondersteunen.


Licht is een veelbelovende interventie. Licht zorgt ervoor dat we kunnen zien. Maar heeft ook een grote invloed op onze gezondheid via de biologische klok. Deze wordt gestimuleerd door licht en zorgt ervoor dat een groot aantal essentiële lichaamsprocessen volgens een vast 24-uursritme verloopt.


Mensen met dementie worden vaak aan veel te weinig licht blootgesteld. Dat komt doordat ze minder buiten komen, lichtcondities in woningen en verpleeghuizen vaak slecht zijn, en doordat de ooglens vertroebeld en verstijfd gedurende het verouderingsproces. Dynamisch licht kan een
passende oplossing zijn. Dit volgt het ritme van natuurlijk daglicht in lichtintensiteit en kleur. Er zijn onderzoeken die hoopvolle resultaten laten zien, maar vrijwel alle onderzoeken zijn gedaan in verpleeghuizen en niet in de thuissituatie. De vraag voor dit promotieonderzoek was of we met transporteerbare en gebruiksvriendelijke dynamisch lichtsystemen het slaappatroon en psychisch welbevinden van mensen met dementie positief kunnen beïnvloeden. 


Er zijn twee studies opgezet. Een klinische studie in een psychiatrisch ziekenhuis en een thuisstudie. In een kliniek is de woonomgeving en het dagritme van deelnemers vrijwel gelijk. In de kliniek werden drie lampen geplaatst, steeds voor een periode van drie weken met blootstelling aan licht en drie weken zonder. Het slaappatroon werd gemeten door een matras met sensoren. Het ontvangen licht werd driemaal daags gemeten met een handmeter. Deelnemers werden aan significant meer licht blootgesteld. Er werd een significante verbetering getoond op het slaappatroon. Ontremd gedrag nam significant af.


In de thuissituatie hebben deelnemers een andere woning en een ander dagritme. Het is een complexe heterogene groep. Eerst werd een onderzoeksdesign ontwikkeld en getest. Per woning werden drie dynamisch lichtlampen geplaatst en het lichtprogramma werd gepersonaliseerd. Lampen werden vier weken geplaatst, vier weken verwijderd, en dit werd herhaald. Het design bleek geschikt en toepasbaar. Deelnemers werden ook thuis blootgesteld aan significant meer licht. Een persoonlijke lichtsensor, gekoppeld aan een app, en een beweegmeter, werden als wearables gebruikt om het ontvangen licht en het slaappatroon te meten. Met vragenlijsten werden symptomen van depressie, angst en agitatie in kaart gebracht. Er werd geen effect aangetoond op het slaappatroon. Een effect op psychisch welbevinden werd wel deels aangetoond.


Concluderend: we kunnen mensen met dementie met een transporteerbaar en gebruiksvriendelijk dynamisch lichtsysteem blootstellen aan meer licht. Dit kan een positief effect hebben op slaap en psychisch welbevinden. Dit lijkt vooral zinvol in donkere seizoenen en voor mensen die weinig buiten komen. Daarnaast zijn leefstijladviezen: ga naar buiten, plaats zitmeubilair voor het raam, hou gordijnen en vitrages open. Onderzoek naar technologische interventies bij thuiswonende mensen met dementie is, met wat aanpassingen, mogelijk en zinvol.


Hier kun je mijn proefschrift bekijken.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen.

 

Wil je graag dat ik telefonisch contact opneem, dan kan dat ook. Zet dan je telefoonnummer in de mail, en ik bel je terug op het moment dat het je uitkomt.