Over mij

Ik ben Ellen van Lieshout.


Geboren in 1977 in Eindhoven als jongste van een gezin met twee dochters. Ik ben opgegroeid in Brabant, bourgondisch, maar wel met de mentaliteit "niet aanstellen, gewoon doorgaan" en "we hangen de vuile was niet buiten". Een studiekeuze voor psychologie lag dus eigenlijk niet zo voor de hand.


Eigenlijk wilde ik ook geneeskunde studeren, maar een avondschool scheikunde bleek niet tot succes te leiden, dus werd het gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ik heb niet uit overtuiging dat ik "mensen beter kon maken" gekozen voor de afstudeerrichting geestelijke gezondheidkunde. Wel had ik het idee dat ik zonder oordeel naast mensen kon gaan staan en ze de goede weg weer op kon helpen. Ieder heeft een ander verhaal en gaat anders met dingen om. Zelfs al kom je uit hetzelfde nest, zo merk ik zelf ook.


Ik ben afgestudeerd in de zorg voor mensen met een beperking met ernstige psychiatrische problematiek. Daarna heb ik een aantal jaar als sociotherapeut en diagnosticus gewerkt in een tbs-kliniek. Dit bleek een harde leerschool voor een jonge vrouw met een optimistische kijk op de mensheid.


Daarna werd ik toegelaten tot de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Na deze tweejarige opleiding ben ik gaan werken bij GGZ Breburg. Bij mijn aanname heb ik aangegeven systeemtherapeut te willen worden. Vanuit mijn eerdere werkervaring viel het me namelijk op hoe moeilijk het is voor naasten om elkaar te blijven vinden op momenten dat een of meerdere gezinsleden niet meer binnen hun "window of tolerance" kunnen blijven. Hoeveel relaties en gezinnen er dan letterlijk kapot gaan. Als er een gezinslid is dat een probleem heeft, heb je dat allemaal. En in de relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) heb ik mijn hart verloren. Tijdens mijn werk bij Breburg met adolescenten en jongvolwassenen als regiebehandelaar en later manager behandeling, heb ik veel gezinnen, stellen en jonge ouders mogen helpen.


In de ruim 10 jaar dat ik hier werkte, veranderde er priv├ę ook veel. Ik had een vriend gekregen, Hubert (1966), en tijdens onze eerste lange reis samen in Amerika, kwamen we getrouwd (Las Vegas) en zwanger terug. Ook in mijn eigen systeem veranderde er dus ineens erg veel en ik vond het lastig me te verhouden tot die nieuwe rollen. Onze zoon Ted (2007) werd geboren en in 2010 volgde onze dochter Bobbie. Het moederschap vond (en vind) ik niet eenvoudig vorm te geven.


Onze zoon was voor zichzelf en voor ons moeilijk te begrijpen en hierdoor is de andere kant van het "bureau" mij ook bekend. Dit heeft me als hulpverlener zeker mede gevormd. Ik ben bescheidener geworden en hecht veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid in het contact met mensen. Mijn stijl kenmerkt zich door nuchterheid, humor, daadkracht, begrip en betrokkenheid. En altijd oog houden voor het perspectief en de mogelijkheden.


Na 10 jaar deed de kans zich voor om de opleiding tot klinisch psycholoog te doen en het was fijn dichter bij huis te kunnen gaan werken. Bij de GGzE in Eindhoven heb ik de kans gekregen op veel te leren op 4 verschillende werkplekken in 4 jaar. Ik heb op vele plekken gewerkt en heb allerlei soorten mensen mogen ontmoeten en een stukje met hen mee mogen lopen in hun leven. Ik heb gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek, ouderen, kinderen en jongeren en binnen FACT voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek (EPA). 


Binnen ouderen ben ik gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van licht op symptomen van dementie. De positieve resultaten van dit onderzoek, vroegen om een vervolg. Dit heeft geleid tot een promotie-traject dat ik nu volg aan de Universiteit Tilburg. Meer informatie daarover is hier te vinden.


Op dit moment werk ik als regiebehandelaar binnen de Catamaran, kliniek voor Orthopsychiatrie, waar we jongeren behandelen met zowel psychiatrische problematiek als gedrags-, opvoed- en/of systeemproblemen. Daarnaast geef ik intern bij de GGzE en extern in mijn eigen praktijk supervisie en leertherapie aan collega's.


Ik ben erkend als supervisor en leertherapeut door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Meer informatie daarover vind je hier.


Ook ben ik schematherapeut en EMDR Europe Practitioner, voor zowel volwassenen als kinderen. En, helaas mede vanuit eigen ervaring, heb ik veel affiniteit met zowel su├»cidaliteit als met euthanasie. 


Ik woon nog steeds met Hubert, Ted en Bobbie in Eindhoven. We reizen graag, houden van eten en drinken en we brengen, na het verliezen van enkele ons zeer dierbare mensen nog intenser, van tijd doorbrengen met de mensen om ons heen.


Ellen van Lieshout


Lidmaatschapnummer EMDR vereniging (VEN): 34665 Lidmaatschapnummer NVRG: nvrg-12923

BIG-registratie nummer klinisch psycholoog: 09063265525

BIG-registratienummer psychotherapeut: 29063265516
*AGB Code: 94015944