Supervisie en leertherapie

SUPERVISIE EN LEERTHERAPIE

 

 

Ik geef supervisie en leertherapie aan collega’s die de route volgen om geregistreerd te worden als systeemtherapeut bij de NVRG. Ik bied ook supervisie en leertherapie in het kader van diverse opleidingstrajecten. Daarbij kun je denken aan de opleidingen tot psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

 

Procedure

Als je interesse hebt, neem dan contact met me op. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je wilt leren (bij supervisie: wat je leerdoelen zijn en bij leertherapie: wat je vraag is) en of dat aansluit bij wat ik te bieden heb. Daarnaast is het belangrijk dat je bij mij een goed gevoel hebt. Je kunt na het kennismakingsgesprek je besluit laten weten per telefoon of email.


Als supervisor en leertherapeut dien ik me te houden aan de privacywetgeving (AVG). Voor privacy-gevoelige informatie gebruik ik Zivver.

 

Inhoud en doelstellingen supervisie

Onder supervisie wordt verstaan: vakgerichte begeleiding met als doel de ontwikkeling van het professionele functioneren van de supervisant, door

 

(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en

 

(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Om de rol van supervisor goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de supervisant.

Voor de inhoud waar de supervisie aan moet voldoen verwijs ik je naar de eisen van jouw opleiding(sinstituut). Bij supervisie maak ik gebruik van een contract voor supervisie (zie link). Ik vind het prettig dat je van elke supervisie een kort verslagje maakt en dat mij toestuurt. Het gaat dan om wat je meeneemt uit onze supervisiesessie en wat je je voorneemt in de komende contacten met je cliënten te oefenen. Daarnaast is het fijn als je een supervisiesessie voorbereidt zodat je weet wat je wilt bespreken en je het meest uit de sessie kunt halen. Omdat systeemtherapie veel vraagt van jezelf en je attitude, vind ik het belangrijk dat gemiddeld 25% van de sessies beeldmateriaal wordt ingebracht. Zo kan ik echt goed met je meekijken en denken en kunnen we samen oefenen en leren. Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we een tussentijdse evaluatie om te bekijken hoe het gaat met jouw proces, of je tevreden bent over de supervisie en of we voor de komende periode doelen en aandachtspunten moeten bijstellen.

 

Inhoud en doelstellingen leertherapie

Onder leertherapie wordt verstaan: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

Binnen de leertherapie leer je je eigen reacties op (problemen van) cliëntsystemen te erkennen en herkennen. Daarnaast leer je over de invloed van je eigen systeem op je gedachten en gedrag en hoe je dit kan beïnvloeden en daardoor je beroep (nog) beter kunt uitoefenen.

Bij leertherapie zijn er geen specifieke eisen maar wat ik belangrijk vind is dat je een vraag hebt waar je aan wilt werken. Een actieve en open houding is voldoende. Bij leertherapie wordt ook altijd de vraag gesteld om je eigen systeem een keer mee te nemen, zodat je kunt ervaren hoe dat is. Bij leertherapie vindt ook een kennismakingsgesprek plaats. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je jouw leertherapie bij mij wilt volgen. Halverwege doen we een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie met ondertekening van het door jou benodigde formulier.

 

Frequentie en duur

Mijn voorkeur heeft het om sessies 60 min te laten duren. Door het verlengen van de reguliere duur kunnen we samen beter de verdieping opzoeken en wordt je traject intensiever en wat gecomprimeerder (in plaats van vier sessies volg je er namelijk drie). Groepssessies van maximaal vier personen zijn ook mogelijk, mits je zelf een groepje kunt samenstellen. Hiervoor maken we andere afspraken over jullie proces en wat betreft frequentie, duur en tarief.


De frequentie is in principe om de week om voldoende continuïteit te bieden in jouw leerproces. Je opleiding stelt wellicht eisen aan het aantal supervisoren en de lengte van de reeks supervisie of leertherapie. Kijk hiervoor op de site van de NVRG of raadpleeg je praktijkopleider of opleidingsinstituut indien je de opleiding volgt tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

 

Kosten en voorwaarden

Het uurtarief voor supervisie en leertherapie wordt gebaseerd op het op dat moment geldende tarief van de Nederlandse zorg Autoriteit (NzA). Mail me even voor het tarief op dit moment of kijk even op de website van de NzA. Ik stuur jou of je instelling, afhankelijk van wat wij overeenkomen, na elke sessie een factuur. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Voor een niet tijdig afgezegde afspraak reken ik 50 euro. Als een sessie onverhoopt niet door kan gaan plannen we in onderling overleg een nieuwe datum.

 

Vragen en/of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de supervisie of leertherapie, hoop ik dat je deze met mij bespreekt. Als we er onverhoopt samen niet uit zouden komen kun je een officiële klacht indienen. Dit kan bij de NVRG. Volg je dit traject niet, dan kun je contact opnemen met de praktijkopleider van je opleiding.